Tartak Gródków - produkcja trumien,suszenie drewna, obróbka fitosanitarna
Tartak Gródków - wybór języka Tartak Gródków - Przedsiebiorstwo Przetwórstwa Drzewnego Gródków Spółka z o.o. - Gródków koło Będzina